• จิตที่แข็งแกร่ง คือจิตที่สงบนิ่ง กายที่แข็งแรง คือกายที่เคลื่อนไหว1

    (ENG) ในสภาพการวิ่งแบบปกติธรรมดาของคนทั่วไป คนเราจะวิ่งได้เพียงไกลระยะหนึ่ง แล้วก็ต้องหยุด เราไม่สามารถวิ่งต่อไปได้เรื่อยๆ เป็นระยะทางหรือระยะเวลาที่ไกล1

  • จิตที่แข็งแกร่ง คือจิตที่สงบนิ่ง กายที่แข็งแรง คือกายที่เคลื่อนไหว2

    (ENG) ในสภาพการวิ่งแบบปกติธรรมดาของคนทั่วไป คนเราจะวิ่งได้เพียงไกลระยะหนึ่ง แล้วก็ต้องหยุด เราไม่สามารถวิ่งต่อไปได้เรื่อยๆ เป็นระยะทางหรือระยะเวลาที่ไกล2

  • จิตที่แข็งแกร่ง คือจิตที่สงบนิ่ง กายที่แข็งแรง คือกายที่เคลื่อนไหว3

    (ENG) ในสภาพการวิ่งแบบปกติธรรมดาของคนทั่วไป คนเราจะวิ่งได้เพียงไกลระยะหนึ่ง แล้วก็ต้องหยุด เราไม่สามารถวิ่งต่อไปได้เรื่อยๆ เป็นระยะทางหรือระยะเวลาที่ไกล3

Facebook

News

See More

Event


    No Event