• จิตที่แข็งแกร่ง คือจิตที่สงบนิ่ง กายที่แข็งแรง คือกายที่เคลื่อนไหว1

  (ENG) ในสภาพการวิ่งแบบปกติธรรมดาของคนทั่วไป คนเราจะวิ่งได้เพียงไกลระยะหนึ่ง แล้วก็ต้องหยุด เราไม่สามารถวิ่งต่อไปได้เรื่อยๆ เป็นระยะทางหรือระยะเวลาที่ไกล1

 • จิตที่แข็งแกร่ง คือจิตที่สงบนิ่ง กายที่แข็งแรง คือกายที่เคลื่อนไหว2

  (ENG) ในสภาพการวิ่งแบบปกติธรรมดาของคนทั่วไป คนเราจะวิ่งได้เพียงไกลระยะหนึ่ง แล้วก็ต้องหยุด เราไม่สามารถวิ่งต่อไปได้เรื่อยๆ เป็นระยะทางหรือระยะเวลาที่ไกล2

 • จิตที่แข็งแกร่ง คือจิตที่สงบนิ่ง กายที่แข็งแรง คือกายที่เคลื่อนไหว3

  (ENG) ในสภาพการวิ่งแบบปกติธรรมดาของคนทั่วไป คนเราจะวิ่งได้เพียงไกลระยะหนึ่ง แล้วก็ต้องหยุด เราไม่สามารถวิ่งต่อไปได้เรื่อยๆ เป็นระยะทางหรือระยะเวลาที่ไกล3

Facebook

News

See More

Registered Participants List SCBT Bangkok Marathon 2014

Read More

Event

 • Date
  Events
  Category (Km)
  Location
  Organized By
  Remark
 • วันที่ 11 January 2015
  รายการ

  Nutrilite Health Run 2015

  ระยะทาง
  สถานที่ Lumpini Park-Bangkok
  ผู้จัด Amazing Field
  หมายเหตุ