RIVER KWAI INTERNATIONAL HALF MARATHON 2020

13

SEP

2020

รายละเอียด

Race Day:
วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2563
Event Category:
Run (42 km / / 39 km / 21 km / 10 km )
สถานที่:
โรงแรมริเวอร์แคววิลเลจ (รีสอร์ทแอนด์ออนเซ็นต์) จังหวัดกาญจนบุรี

รายละเอียดการแข่งขัน