One Love Charity Run 2019 Presented by PMC

26

MAY

2019

รายละเอียด

Race Day:
26 May 2019
Event Category:
Run (12.7/4) km
สถานที่:
สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ, จตุจักร
ผู้จัดการแข่งขัน:
Amazing Field Co., Ltd. (AMF)
จับเวลาโดย:
Run 12.7 km
ชิพจับเวลา:
Amazing Field Co., Ltd. (AMF)

รายละเอียดการแข่งขัน